Fin-OL på Kalvberget

  • 2 sep 2023

Men mycket mygg

Mats hade fixat träning på Kalvberget i Ekshärad, i den s.k. skolskogen. Vi bjöds på riktigt fin orientering mestadels i fina stråk som banläggaren letat upp bland nytilkommna skogsbruksåtgärder. Men det blev inga långvariga vägvalsdiskussioner efteråt på grund av en otrolig myckenhet med mygg.

Deltog gjorde : Anna, Lisa A, Dan, Malin, Per-Martin, Stefan, Jörgen och Anders A.

På tisdag 5/9 arrangerar Dan vid Lillstaffa på purfärsk karta. Start mellan 17-18