ÅRSMÖTE

  • 11 feb 2023

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas till årsmöte

Tisdag 14:e mars 2022 klockan 18,00

i klubbstugan.

Väl mött

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 2023-03-14