IK Viking 110år

  • 11 okt 2021

Fest den 27:e november

I år blir vår klubb IK Viking 110år. 

På själva födelsedagen den 28/5 kunde vi inte fira på grund av pandemi-restrektioner, firandet bestog då endast av kransnedläggningsceremoni på kyrkogården som inte var öppen för alla utan endast sändes på nätet.

Men nu kommer vi att fira , nämligen lördagen 27/11.

Inbjudan har sänts ut till de orienterare vi har mail till. Har du inte fått någon inbjudan så beror det på

1) Vi har inte din e-postadress

2) Den e-postadress vi har är inaktuell

Vill du med på festen så kontakta ordförande 070-216 37 77 eller skicka ett mail till ikvikingsok@telia.com 

Ett antal medlemmar som ska få utmärkelser kommer att få en personlig inbjudan inom de närmaste veckorna.