Valter A 90år!

  • 30 apr 2021

Valter uppnår idag den aktningsvärda åldern av 90år

På själva Valborgsmässan fyller pigge Valter Alamaa 90år. Valter som alltid har glimten i ögat och ett kamratligt skämtlynne uppnår idag den aktningsvärda åldern av 90år.

Trots sin höga ålder deltar han fortfarande i klubbens verksamhet.

Senast var det arrangerande av träning och tillverkande av skärmar till årets Naturpass.

Firandet ryktas ske i Kungliga Huvudstaden, var annars? Kungen fyller ju också år idag. Men det ryktas även om att de tar höga parkeringsavgifter där, så det gäller att ha lädret laddat.

Nedan en bild från Valters yngre dar, som webred har fått av sonen Anders tillika klubbens ordförande 

ETT FYRFALDIGT LEVE FÖR VALTER, HURRA HURRA HURRA HURRA!

imagejnka.png