Anders A omvald

  • 24 mar 2021

Odramatiskt digitalt årsmöte

För första gången någonsin hölls klubbens årsmöte digitalt. I klubstugans stora sal fanns endast mötespresidium , valberedningens representant och kassören. Övriga deltog digitalt.

Fredrik Ahlenius var mötesordförande och lotsade oss igenom dagordning med stor effektivitet. Ulrika Fröding präntade protokollet.

Anders Alamaa omvaldes som ordförande. Omval blev det också på Per-Martin, Mats, Haidi och Stefan. Kvarstår sedan tidigare i styrelsen gör Ewa, Jörgen, Lars-Erik Hatte och Frida.

En mängd andra val gjordes också, vilket framgår av protokollet som mailas ut till medlemmarna så snart det är justerat. Har du ingen mail ta kontakt med webred så får du en kopia på protokollet.