Anders A omvald

  • 20 mar 2020

Snabbt årsmöte

Tisdagen den 17:e mars hölls årsmöte i klubbstugan. 18 medlemmar infann sig. 

Mötespresidet bestod av Fredrik Ahlenius från RF Sisu som ordförande och Ulrika Fröding som sekreterare.

2019 summerades och budget för 2020 klubbades. Styrelsen fick ett par utmaningar av årsmötet, nämligen att fixa till Naturpasset , de strävsamma Stefan o Christer Söderström hade avböjt omval, och att få till föreningens viktigaste funktion , valberedning. 

Efter omval får styrelsen samma utsseende som tidigare , så efter konstituering ser läget ut så här:

Ordförande Anders Alamaa  
Vice Ordförande Ewa Lundberg  
Sekreterare Stefan Söderström Ungdomsansvarig
Kassör Per-Martin Svärd  
Övriga Frida Höglund  
Ledamöter Haidi Skoghammar  
  Mats Bergenfur  
  Jörgen Aurén  
  Lars-Erik Nilsson  

 

Efteråt smakade det gott med fika.

En del funderingar kring Vikingträffen kom upp med tanke på Coronaviruset.

Vi kommer naturligtvis att följa SOFTs rekommendationer, men nuvarande förskrivningar gäller mars och april. Vårt arrangemang är i maj så vi vill inte ta något beslut redan nu, utan arbetar på som om det blir tävling. Kommer några andra påbud uppifrån tar vi det utifrån det.