Nytt år , ny säsong

  • 2 feb 2019

Viktiga datum att hålla reda på!

God fortsättning på det nya året. Det tjugonde på det tjugoförsta milleniet. 

Måndag 11:e mars kommer årsmötet att äga rum.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 18:e februari

Träningskommittén kommer att skapa ett träningsschema som kommer att delas ut på årsmötet. Premiären kommer traditionsenligt att ske i April

I år kommer vi arrangera två tävlingar. Skriv upp datumen redan nu. Du som är tävlingsaktiv förväntas ställa upp som funktionär

Söndag 19:e maj Är det dags för 72:a VIKINGTRÄFFEN

Det är långdistans , målet blir vid Ekesberget på vår nyritade Ekshäradskarta. 

Lilla-VM deltävling är det , de klasserna kommer att ha mass-start.

Per-Martin är tävlingsledare, Anders A har hand om personalen (funktionärer).

Mats och Elias Bergenfur lägger banorna

Söndag 15:e september är det dags för KLARÄLVSKAVLEN

TC blir i Sunnemo med Anders A som tävlingsledare.

Per-Martin & Jörgen strängar stråken!