Anders A omvald ordförande

  • 9 mar 2017

Rappt snabbt årsmöte

På onsdagskvällen hölls klubbens 28:e årsmöte. Anders Alamaa öppnade mötet och höll en parentation för de kamrater som lämnat oss för alltid.

Sven-Åke Lundberg ledde årsmötet med Ulrika Fröding som sekreterare och förhandlingarna gick snabbt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och Anders Alamaa blev omvald som ordförande.

Valberedningen , bestående av Leif Skymberg, Dan Karlsson och Tanja Dalheimer hade haft ett svettigt jobb och man kom inte riktigt i mål med alla poster.

Således är det en vakant plats i styrelsen efter Karl-Erik Persson som slutat efter nära femtio år. Det behövs också flera personer till ungdomskommittén.

Känner Du att du vill vara med och jobba i klubben, ta kontakt med styrelsen omgående!

Mötet avrundades med att Ordförande överlämnade en gåva till Kalle P som tack för hans insatser genom åren! Det möttes med applåder av de tjugofemtal närvarande medlemmarna.

Styrelsen konstituerade sig direkt efter och får följande utseende:

 

Ordförande Anders Alamaa  
Vice   Ordförande Ewa Lundberg  
Sekreterare Stefan Söderstörm Ungdomsansvarig
Kassör Per-Martin Svärd  
Ledamot Haidi Skoghammar  
Ledamot Ann-Helené Persson  
Ledamot Jörgen Aurén  
Ledamot Mats Bergengfur  
Ledamot Vakant