Ny Kart-Norm på gång

  • 26 jan 2014

Ny kartnorm diskuterasNy kartnorm på gång.IOF, det internationella orienteringsförbundet, har under en
tid jobbat med att ta fram en ny kartnorm. En del grejer i den är inte alls
anpassade för norden, så den nya normen innehåller såväl förbättringar som
försämringar för oss svenskar. När den ska börja gälla är inte beslutat än, men
troligen 2015-01-01.  Nedan följer i
kursiv stil lite utdrag ur normen:Sedan förra kartnormen
fastställdes år 2000 har det hänt en del på teknikfronten. Det har gjort att vi
fått väldigt detaljerade grundkartor. Dessa innebär en större risk för kartor
som är överösta med detaljer som ingen lägger märke till i tävlingsfart. Att
motverka detta är något som den nya normen trycker hårt på.Basskala är alltid
1:15 000 så en 10-tusendel är en ren förstoring med 150%Bland symbolerna finns det hela 29 olika nyheter och eller
förslag till förändringar. Här listas några av dem i kursiv stil:Höjdkurva: Det blir
tillåtet att klippa i linjen för punkthöjder o gropar. Man trycker även på att
det är viktigt att man glider med ekvidistansen där det behövs för att hålla
ner antalet hjälpkurvor.Hjälpkurva: Endast EN
hjälpkurva får användas mellan två helkurvor. Om ett område ”kräver” många
hjälpkurvor bör man överväga att i stället rita kartan med 2,5m ekvidistans för
att få bättre läsbarhet.Branter: Ska ha
rundade ändar och ligga på en höjd eller hjälpkurva. Opasserbar brant ska ritas
minst 12m lång och en passerbar 10,5m. Minimihöjd 2,5/1,0 m.Beståndsgräns:
Antingen behålls den som den är eller så kan man använda en heldragen grön
linje, detta om man har en karta med mycket svart. Dock får man bara använda
antingen den ena eller andra på en och samma karta. Minimum 30meterRågång/drivningsväg:
0,14bredd kortare linjer än tidigare 2,0 istf 3,0. Ett linje objekt som inte är
snabbare att springa på än den omgivande terrängen.Det är även föreslaget att
man kan lägga en kompletterande linje under för att visa löpbarheten. Vit linje
= lika snabbt som omgivande terräng Gul linje = snabbare
(varför inte rita
stig, då) Grön linje = långsammare
Grönare linje = svårframkomligMörkgrått istället för
svart: På kartor där det är många stensymboler så är det svårt att se stigar
som går igenom området, då föreslås man få trycka stenobjekten i mörkt grått
eller vice versa. Det ska i så fall gälla hela den aktuella kartan.Hela den nya föreslagna normen kan du läsa genom att klicka
på följande länk:http://www.orientering.se/Forbundsinfo/Orienterings-konventet2013/Dokumentation/