Ändringar i KM-Resultatet

  • 18 sep 2012

Ny klubbmästare i Pojkar Lila

Vid gårdagens ungdoms-KM hade Jan Dalheimer strul med stämpling i en sportidentenhet. Tävlingsledningen valde då i första läget att "hellre fria än fälla",men efter att den aktuella sport-identenheten har kontrollerats visade det sig att registering saknades från Jans sportidentpinne. Därför har vi i rättvisans namn beslutat att inte gpdkänna Jan i gårdagens KM. Samtidigt tar vi tillfället i akt att alla tävlande ska tänka på att vänta på ljud o ljussignal när man stämplar. Ta er den extra sekunden, det är det värt. Bägge deltagarna i klassen pojkar lila, dvs JanDalheimer och Jonathan Moen, är informerade.Jonathan Är därmed segrare i klassen.

2012-09-18

Ewa Lundberg, Tävlingsledare

P-M Svärd, bitr Tävl-led/Banläggare