Kalle P ny ordförande UPPDATERAD

  • 9 mar 2011

SE KLUBBENS ORGANSATION

17 medlemmar besökte kvällens årsmöte.

Karl-Erik Persson valdes till ordförande, en post han innehaft tidigare och nu gör comeback på. Den nya styrelsen finns under styrelsefliken upptill.

Så här är organisationen som årsmötet valde:

Styrelse:

Ordförande:                     Karl-Erik Persson

Vice Ordförande:             Dan Karlsson

Sekreterare:                    P-M Svärd

Kassör:                             Åsa Pettersson

Repr Ung-Komm:              Ewa Lundberg

Övriga Ledamöter:           L-G Jansson

                                         Haidi Moen

                                         Jörgen Aurén

                                         Anders Alamaa

 

Revisorer:                          Björn Nilsson och Börje Sundgren

Revisorssuppleant:           Göran Olsson

 

Valberedning:                   Marita Jansson, Tanja Dalheimer och från styrelsen Ewa Lundberg

  

Tränings o Tävlingskom: L-G Jansson (sammankall), Jörgen Aurén, Ewa Lundberg och                        P-M Svärd

 

Kartkommitte:                  L-G Jansson (ordf), Dan Karlsson och P-M Svärd

 

Naturpasset:                      Göran Olsson, Jörgen Aurén och P-M Svärd

 

Stugfogde:                         Ingvar Risberg

 

Webred för Hemsidan:    P-M Svärd

 

Ansvariga för Jubilarer:  Marita Jansson och Gun Persson

 

UNGDOMSKOMM:       Ewa Lundberg (ungdomsledare), Haidi Moen, Karl-Erik                                  Persson och Kalle Dalheimer. P-M Svärd adjungerad till                                   kommittén.