Viking-grabb skriver i Skogssport

  • 17 jan 2011

Jan Dalheimer till UNGSKOG

Skogssports avdelning för unga, kallat UNGSKOG, har fått en ny medarbetare per den 1:a februari, nämligen IKV´s JAN DALHEIMER !

Kul för Jan !

Vikingwebbens red önskar lycka till i det nya jobbet !