GASTBERG-NORR

  • 13 nov 2009

GASTBERG-NORR REVIDERAD

Vår karta S727 Gastberg-Norr har revidierats under hösten Arbetet har utförts av ON-Kartor, Karlskoga. Kartkontroll är gjord av VOF och justeringar har skett, så kartan är snart laddad i vår ägo. En liten ökning har skett i sv när mot stigen som syns på gamla Gastbergskartan S523.

Nu återstår bara formalia med spridningstillstånd så är "Gastberg Norr-2" S??? klar för andvändning, första andvändandet lär ske vid Vikingträffen 2010-05-09

 

Arbetet med ny karta fortgår, beslut om område väntas bli fattat av styrelsen inom kort. Därefter följer beställning av grundmtrl, upphandling av kartiritare osv. En process som i normala fall tar 3-4år men som vi kanske kan kapa 1år på för att det finns överblivna flygbilder som ännu inte använts.