9 UNGDOMAR IGÅNG VID MUSSJÖN

  • 10 jun 2009

INTRESSERADE UNGDOMAR

I Kväll samlades ungdomarna vid vågen på Mussjöheden, strax innanför Gustav Adolfs gränsen för att springa en bana på 2,4km. Banan var av åtminstone GUL svårighetsgrad och inte helt lätt således för orutinerat skogsfolk. Men övning ger färdighet och ungdomarna som visar stort intresse för orienteringen lärde sig en hel del ikväll. Varken sankmark, knott eller regn avskräckte utan man hade full fokus på att klara banan vilket också alla gjorde ! Ewa Lundberg höll på ett engarerat vis i det hela och hade hjälp av föräldrar till ungdomarna. P-M hade hängt ut skärmarna.

Närvarande ikväll:

Simon Lundberg

Adrian Lundberg

Felica Pettersson

Frida Lindkvist

Elin Larsson

Joanna Larsson

Jonathan Moen

Malin Berg

Lina Berg

VUXNA: Bengt Jönsson, Christer Lindkvist, Ewa Pettersson, Ewa Lundberg samt undertecknad.

Eftersom ungdomarna är så orienteringssugna så körs en sista gång innan sommar uppehållet på onsdag 17/6 kl 17 Vid klubbstugan !

Välkomna !

men före dess är det VIKINGGALOPPEN lördag kl 11 Hembygdsgården