Anders Alamaa omvald ordförande

  • 12 mar 2015

25 medlemmar besökte årsmötet

På onsdagskvällen, i konkurrens med tv-skidskytte och föresläsning på Hotellet, besökte ett 25-tal medlemmar klubbstugan för det 26:e årsmötet. Sven-Åke Lundberg förde klubban med snabb o säker hand, och Helena Lagerberg författade protokollet som kommer mailas ut till medlemmarna när det är justerat.

 

Anders Alamaa blev omvald som klubbens ordförande, i övrigt omvaldes fyra ledamöter till styrelsen, som hade konstituerande möte direkt.

 

Efter årsmötet bjöds på information om O-Ringen i Värmland 2017. Vi hade besök av Generalsekreteraren Christina Gabrielsson och Kjell Johansson från O-Ringens ledningsgrupp.

 

Styrelsens sammansättning 2015

Ordförande Anders Alamaa Ansvarig UK Stafetter
V.Ordförande Dan Karlsson  
Sekreterare Stefan Söderström         
Kassör Per-Martin Svärd  
Övriga Ledamöter Ewa Lundberg Ansvarig Ungdomsledare
  Karl-Erik Persson  
  Haidi Lindgren
  Jörgen Aurén  
  Mats Bergenfur