Anders Alamaa ny ordförande!

  • 5 mar 2014

Välbesökt årsmöte valde Anders Alamaa till ny ordförande

Ikväll höll klubben sitt 25:e årsmöte. Det är 24 år sen vi blev egen klubb efter att tidigare varit en sektion inom IK Viking. Karl-Erik Persson med otaliga år i styrelse och klubbarbetet, valde att lämna ordförandeklubban efter 13 ordförande år. 1998-2004, 2007-2008, och 2011-2013. Ny ordförande blir Anders Alamaa. Karl-Erik stannar dock i styrelsearbetet som ledamot.

Årsmötet besöktes av 30-talet medlemmar. Mötet leddes med imponerande mötesteknik av Björn Dahlin, sekreteraruppgiften sköttes av Eva Pettersson.

Åsa Pettersson avtackades av nyvalde ordföranden med en liten gåva eftersom hon slutar efter sex år som kassör. Efter mötet hade damklubben fixat med goda smörgåsar och fika. Träningskommittén delade ut årets program och det snackades orientering vid de olika borden.

Stefan Söderström valdes in som ledamot i styrelsen, i övrigt omval på de styrelseledamöter som var i tur att avgå.

Det gjordes som brukligt en hel del övriga val till olika uppdrag, ni som är med på klubbens maillista kommer att få protokollet tillsänt när det är justerat.

= = =

Efter årsmötet samlades den nya styrelsen för att konstiuera sig.

Den nya styrelsen blir sålunda:

Ordförande Anders Alamaa Vald till 2015
Vice Ordförande Dan Karlsson Vald till 2016
Sekreterare Stefan Söderström Vald till 2015
Kassör P-M Svärd Vald till 2015
Övriga Ewa Lundberg Vald till 2016
Ledamöter Haidi Lindgren Vald till 2015
  Jörgen Aurén Vald till 2016
  Karl-Erik Persson Vald till 2016
  Mats Bergenfur Vald till 2015

 Kontaktuppgifter till styreslen hittar du HÄR!