Rekonogseringstur på Råberget

  • 18 okt 2009

Vi parkerade vid Görsjörosten

Det var USEL uppslutning , några hade sagt att de var förhindrade eller sjuka och det är inget att säga om, men övrigt var det usel uppslutning. Men vi var i alla fall fyra stycken som gav oss ut, L-E, L-G, K-E och P-M. Så området blev inte övergått men till viss del. Vi parkerade som sagt vid Görsjörosten och gick norrut i östlutet på Råberg , det var skaplig terräng där, dock kommer étt skifte att avverkas, i övrigt är det yngre skog med klurig sluttning. Sen kom vi fram till stickvägen som avgränsar vår nuvarande karta i dess söderkant, och därifrån följde vi Kalldalsvägen söderut tills vi kom till Östra Görsjöns Norrspets, där vi av mot sydväst tillbaka till bilen.

Det är mycket mer att kolla över och det hastar med beslut om vi ska ha en karta över detta område eller ej så arbetet fortsätter. Undertecknad har kontakt med jakträttsinnehavaren så ring först och kolla så ni inte ger er ut under pågående jakt!

//

P-M