Anders A omvald som årsmöte

  • 8 mar 2016

Ann-Helen ny i styrelsen

Kvällen årsmöte besöktes av ett 25-tal medlemmar. Sven-Åke Lundberg var mötesordförande och Eva-Lill Bergenfur mötessekreterare.

 Anders Alamaa omvaldes som ordförande på ett år.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och två motioner behandlades.

Den ena var från styrelsen som förslagit en stadgeändring angående valberedningens sammanstättning.

Den andra var från Valter Alamaa angående startavgifter.

Bägge motionerna godkändes av årsmötet.

Dan Karlsson lämnade styrelsen efter många år och fick en liten gåva av klubben. Dan kommer dock att vara kvar i klubbarbetet.

Ann-Helen Persson invaldes som ny styrelseledamot.

Omdedelbart hade styrelsen sitt konstituerande möte, och den nya styrelsen får följande utseende:

ORDFÖRANDE Anders Alamaa
VICE ORDFÖRANDE Ewa Lundberg
SEKRETERARE Stefan Söderström
KASSÖR P-M Svärd
ÖVRIGA LEDAMÖTER Mats Bergenfur
  Jörgen Aurén
  Haidi Skoghamar
  Karl-Erik Persson
  Ann-Helen Persson

 

En mängd andra val gjordes också. Medlemmarna kommer att få årsmötesprotokollet utmailat när det är justerat.

Verksamhetsberättelse och Klubbinfo kan Du som medlem rekvivera från ikvikingsok@telia.com